MES ESAME

KREDOLINĖ

Medį vertina pagal jo vaisius. Siekite maksimalaus rezultato.
Siekiant gero investicijų derliaus, mes galim tapti partneriais.
MŪSŲ PATIRTIS

APIE MUSKAS MES?

UAB „Kredolinė” įkurta 1996 m.

MŪSŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Leidybinė veikla. Daugelio informacinių, pristatomųjų ir analitinių leidinių, reprezentuojančių šalį, regionus ir miestus, rengimas, leidybos organizavimas ir platinimas po pasaulį.
 • Atskleidimas, pristatymas ir priemonės, susijusios su regionu vystymu.
 • Investicinių programų (regionams, rajonams, miestams), susijusių su vidaus ir užsienio investicijų pritraukimu, įgyvendinimu ir palaikymu, parengimas ir įgyvendinimas.
 • “Investicijų vadovo” ir (arba) “Ekonominės apžvalgos” (Investment Guide, Economic Profile) rengimas, atitinkamo tiražo leidyba ir platinimas suinteresuotosioms bei kompetentingoms šalims, institucijoms, įmonėms, investuotojams.
 • Informacinių technologijų rengimas ir diegimas.
 • Regionų, rajonų ir miestų vystymo kompleksinių programų, taip pat programų, skirtų investicijoms pritraukti į šalies regionus, rajonus ir miestus, rengimas.
 • Kompleksinių programų, skirtų šalies, regionų bei miestų verslo įvaizdžiui formuoti, rengimas.
 • Strategijos programų, susijusių su regionų, rajonų, miestų ir verslo įmonių kompleksiniais vystymo būdais ir metodais, rengimas ir pagalbos suteikimas jas įgyvendinant.
 • Projektų ir veiklos finansavimo šaltinių (vidinių ir išorinių) paieška.
 • Darbas su projektų vadovais, ekspertais, konsultantais, dėstytojais ir specialistais, komandų organizatoriais.
 • Moderniam, šiuolaikiniam kurortui būdingų diagnostikos, medicinos turizmo, sveikatinimo, pramogų, laisvalaikio, rekreacijos, relaksacijos, reabilitacijos paslaugų paketų rengimas sveikatinimo ir poilsio centrams.
 • Dalyvavimas kartu su ekspertų, konsultantų ir specialistų komanda progresyviosios urbanistikos ir miestų statybos srityje, taip pat organizuojant ekologijos ir aplinkosaugos, paminklosaugos energetikos, miesto komunikacijų ir transporto darbą, “Smart House”, “Smart City” projektų rengimą.
 • Konferencijų, mokymų, seminarų, diskusijų rengimas pagrindiniais bendrovės veiklos aspektais.
 • Bendrųjų integruotųjų regiono, srities, rajono ir miesto vystymo sistemų rengimas.

PASLAUGOSLEIDYBINĖ VEIKLA

Daugelio informacinių, pristatomųjų ir analitinių leidinių, reprezentuojančių šalį, regionus ir miestus, rengimas, leidybos organizavimas ir platinimas po pasaulį.

Nuo 1998 m. iš viso buvo parengta ir išleista: šeši Lietuvos rajonų ir miestų investiciniai vadovai (Investment Guide); dešimt informacinių, pristatomųjų ir analitinių leidinių apie Lietuvą (Country Profile, Review); šeši informaciniai, pristatomieji ir analitiniai leidiniai apie Lietuvos miestus; aštuoni kompaktiniai diskai (CD).

ATSKLEIDIMAS

Atskleidimas, pristatymas ir priemonės, susijusios su regionu vystymu;

Regiono, rajono ir miesto investicinio potencialo didinimu ir tobulinimu, ekonominio ir socialinio vystymo prioritetai; Vystymo strategija; Rizikos draudimas; Investicijų įgyvendinimo palaikymas, pagalba, investicijų realizavimas ir pritraukimas; Investicinis klimatas ir sąlygos; Investicinių objektų rengimas investicijoms įgyvendinti.

KOMANDŲ PALAIKYMAS

Darbas su projektų vadovais, ekspertais, konsultantais, dėstytojais ir specialistais, komandų organizatoriais.

Dalyvavimas kartu su ekspertų, konsultantų ir specialistų komanda progresyviosios urbanistikos ir miestų statybos srityje, taip pat organizuojant ekologijos ir aplinkosaugos, paminklosaugos energetikos, miesto komunikacijų ir transporto darbą, “Smart House”, “Smart City” projektų rengimą.

INVESTICINĖS PROGRAMOS

Investicinių programų (regionams, rajonams, miestams), susijusių su vidaus ir užsienio investicijų pritraukimu, įgyvendinimu ir palaikymu, parengimas ir įgyvendinimas.

Investiciniai objektai; Programų finansavimo šaltiniai; Priemonės, skirtos programos, plano ir grafiko įgyvendinimui užtikrinti; Priemonių, skirtų palankiai investicinei aplinkai gerinti, rengimas ir diegimas bei investicijoms palankių sąlygų sudarymas; Nuolatinis investicinės programos tikrinimas, jos atnaujinimas ir tvarkymas; Personalo mokymas, kad efektyviai dirbtų su vidaus ir užsienio investuotojais bei valdytų investicijas.

INVESTICIJŲ VADOVAI

“Investicijų vadovo” ir (arba) “Ekonominės apžvalgos” (Investment Guide, Economic Profile) rengimas, atitinkamo tiražo leidyba ir platinimas suinteresuotosioms bei kompetentingoms šalims, institucijoms, įmonėms, investuotojams.

Programai įgyvendinti skirtos ir potencialios – būsimojo laikotarpio išlaidų gairės; Programai įgyvendinti reikalingų išteklių gairės; Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo rengimo ir monitoringo sistema, susijusi su investicinės programos tikslais, užduotimis ir įgyvendinimo galimybėmis; Kiti svarbūs veiklos aspektai, susiję su investicijų pritraukimu.

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PAIEŠKA

Projektų ir veiklos finansavimo šaltinių (vidinių ir išorinių) paieška.

KONFERENCIJOS IR MOKYMAI

Konferencijų, mokymų, seminarų, diskusijų rengimas pagrindiniais bendrovės veiklos aspektais.

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS

Regionų, rajonų ir miestų vystymo kompleksinių programų, taip pat programų, skirtų investicijoms pritraukti į šalies regionus, rajonus ir miestus, rengimas.

ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS

Kompleksinių programų, skirtų šalies, regionų bei miestų verslo įvaizdžiui formuoti, rengimas.

STRATEGIJŲ PROGRAMOS

Strategijos programų, susijusių su regionų, rajonų, miestų ir verslo įmonių kompleksiniais vystymo būdais ir metodais, rengimas ir pagalbos suteikimas jas įgyvendinant.

INTEGRUOTOSIOS VYSTYMO SISTEMOS

Bendrųjų integruotųjų regiono, srities, rajono ir miesto vystymo sistemų rengimas.

Kraštų, miestų ir rajonų integruotoji, kompleksinė ir stabili raida, visavertė galinti būti tik sinergiškai.

Daugiametė bendradarbiavimo su Lietuvos savivaldybėmis patirtis rodo, kad būtent sisteminis, nuoseklus darbas, kai vadovaujamasi kompleksinėmis programomis (o ne atskirais, pavieniais veiksmais), suteikia galimybė vykdyti šiuolaikinio ir humanistinio valdymo, ekologijos, miestų statybos, sveikatos apsaugos, energetikos, viešojo transporto, informacinių technologijų ir kitų svarbių aspektų sričių padėties realų ir sinchroninį tobulėjimą.

Tai galima pasiekti sukūrus bendrą integruotąją programą, sujungiančią kompleksines programas, kad būtų plėtojami svarbiausi raidos aspektai.

Šiuolaikiniame pasaulyje tik toks požiūris laikomas sisteminiu. Tik jis leidžia paruošti tvirtus bendrus pagrindus – tarpusavyje susijusią strategiją, prioritetus ir jų įgyvendinimą, o tai ir leidžia sinchronizuoti visą šį darbą ir pasiekti pagrindinį – bendrąjį – tikslą bei pozityvų, konstruktyvų rezultatą.

KONTAKTAIAdresas

Žirmūnų g. 70,
09124 Vilnius
Lietuva

Rekvizitai

Įmonės kodas: 123624732

Telefonas

Direktorius L. Segalis

+370 698 70583